Oslo Bysykkel samarbeider med:


 
 
Trondheim bysykkel
 

Trondheim Bysykkel er resultatet av et samarbeid mellom Trondheim kommune og Clear Channel Adshel. Den gamle ordningen hvor syklene ble frigjort ved hjelp av myntinnkast fungerte ikke. På bakgrunn av problemer med hærverk og tyveri i den gamle bysykkelordningen er den nå erstattet av et bysykkelsystem. Systemet er basert på at brukerne er registrert og får tildelt personlige abonnementskort. Det er etablert 10 bysykkelstativer på sentrale steder. Det er 125 sykler som er tilknyttet systemet. For å få en mest mulig effektiv bruk av syklene er lånetiden pr. gang begrenset til 3 timer.

Det elektroniske abonnementskortet koster i 2010 80 kroner og abonnementet gjelder for ett kalenderår. Kortet kan brukes år etter år. Reklamen på syklene og i stativene gir de nødvendige inntekter for å løse bysykkelordningen.


 

Åpent for utlån kl. 06:00-24:00.
Syklene kan returneres hele døgnet.

Driftsmeldinger: